Ogłoszenia parafialne

31.III.2019 - 4 Niedziela Wielkiego Postu

Raduj się, Jerozolimo – głosi antyfona na wejście liturgii 4 niedzieli wielkiego postu. Kieruje naszą myśl ku niebieskiemu Jeruzalem, w którym kiedyś wszyscy ludzie dobrej woli zamieszkają razem na zawsze. Jeruzalem to również ci, którzy są gotowi słuchać Pana Zastępów, ponieważ Jego słowo uznają za miarę swojego życia: ludzie gotowi do nawrócenia i postępowania zgodnie z wolą Boga, kierujący się miłością bliźniego. Do tego miasta jesteśmy zaproszeni przez Króla niebios. Jak ojciec z miłosierną miłością przyjmuje syna marnotrawnego i przebacza mu, tak samo nasz Ojciec w niebie przyjmuje nas i przebacza, abyśmy z żywą wiarą i szczerym oddaniem spieszyli ku nadchodzącym Świętom Wielkanocnym (tekst Kolekty).        

 

 • Od tego tygodnia następuje zmiana godziny odprawiania Mszy św. wieczornej z godz. 17.00 na godz. 18.00.
 • Zapraszam dziś na godz. 15.00 na nabożeństwo pasyjne Gorzkich Żali, w piątek na Drogę Krzyżową o godz. 17.30.
 • W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek oraz pierwsza sobota miesiąca. W czwartek modlimy się za tych, którzy pracują na niwie Pańskiej i prosimy o dar nowych powołań do służby Bożej, po Mszy św. godzina święta przed pierwszym piątkiem. W  piątek oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Odwiedziny chorych będą od godz. 9.00. Chorych proszę zapisywać w zakrystii. W sobotę oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu NMP. O godz.
 • 8.00 Msza św. w intencji członków Róż Różańcowych.
 • W zakrystii można nabyć baranki oraz świece wielkanocne tzw. Paschaliki rozprowadzane przez Caritas Polska. Dochód ze sprzedaży świec i baranków przeznaczony jest na pomoc charytatywną dla potrzebujących.       
 • Proszę o opłacenie prenumeraty Gościa Niedzielnego na kolejny kwartał.
 • W przyszłą niedzielę, 7 kwietnia, składka przeznaczona jest na Seminarium Duchowne.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę.

24.III.2018 - 3 Niedziela Wielkiego Postu

Świat i nasze życie są nieraz skomplikowane: coś nami wstrząsa, innym razem tracimy grunt pod nogami. Wobec tych sytuacji pojawiają się pytania pełne wątpliwości: czy Bóg rzeczywiście istnieje? Dlaczego dopuszcza tyle cierpienia? Właśnie w takiej sytuacji słyszymy Jego zapewnienie, że o wszystkim wie, ludzkie cierpienie jest Mu bliskie i każe Mu działać. Bóg objawia się ludziom poprzez Mojżesza, którego posyła jako wyzwoliciela Izraelitów, podając swoje imię: Jestem, który Jestem – jestem Bogiem zawsze istniejącym, który jest tu i teraz, Zbawicielem i Wybawicielem. Objawia się przede wszystkim w Jezusie Chrystusie, naszym jedynym Odkupicielu, który jest obecny we wspólnocie zgromadzonej na sprawowanie liturgii. Otwórzmy nasze serca na słowo Dobrej Nowiny, zapewniające, że On jest. 

 

 • Dzisiaj nabożeństwo Gorzkich Żali o godz. 15.00, Droga Krzyżowa w piątek o godz. 16.30.
 • Jutro, 25 marca, przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień Świętości Życia. W tym dniu przypada 27 rocznica erygowania naszej diecezji. Modlimy się za nasz Kościół partykularny.
 • W czwartek po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja prowadzona przez członków ADŚ.
 • W ramach Wielkanocnego Dzieła Pomocy w zakrystii można zakupić paschaliki oraz baranki. Fundusze pozyskane z tej sprzedaży zostaną przekazane do Caritas i wesprą potrzebujących w naszej diecezji.
 • Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę na potrzeby naszej parafii.

17.III.2019 - 2 Niedziela Wielkiego Postu

Gromadząc się na liturgii eucharystycznej, przynosimy Bogu nasze życie z jego jasnymi chwilami dumy i radości, dzięki którym nabieramy nowych sił. Przynosimy także momenty smutku i próby, wypadki losowe i szarość dnia codziennego. W tych wszystkich doświadczeniach wspiera nas słowo Boże, które prowadzi nas po Bożych szlakach na ziemi. Dziękując Bogu za Jego obecność, uwielbijmy naszeo Pana poprzez wspólną modlitwę w czasie Mszy świętej.

 

 • W dniu dzisiejszym modlitwą i ofiarą do puszek przy drzwiach kościoła wspieramy dzieci Afryki, jest to tzw. dzieło Ad gentes.
 • Nabożeństwo pasyjne Gorzkich Żali dziś o godz. 1500, Droga Krzyżowa w piątek o godz. 16.30.  
 • Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w czwartek o godz. 15.00 .
 • W ramach Wielkanocnego Dzieła Pomocy w zakrystii można zakupić paschaliki oraz baranki. Fundusze pozyskane z tej sprzedaży zostaną przekazane do Caritas i wesprą potrzebujących w naszej diecezji.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone przy drzwiach kościoła do puszek na dzieło Ad gentes. Składka przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.

10.III.2019 - 1 Niedziela Wielkiego Postu

Począwszy od Środy Popielcowej zostaliśmy obdarowani czasem czterdziestu dni nawrócenia i pokuty, kiedy mamy postępować w rozumieniu tajemnicy Chrystusa i dzięki Jego łasce prowadzić święte życie. Bowiem tak samo jak Jezus był kwestionowany i wystawiany na próbę, podobnie nasza wiara będzie podawana w wątpliwość i wystawiana na przeróżne pokusy współczesności. Orędzie Boże niosące wolność jest dla nas pomocą, żebyśmy wewnętrznie przygotowali się do świąt paschalnych i codziennie potwierdzali nasze życie świadectwem wiary. 

 

 • Nabożeństwo pasyjne Gorzkich Żali dzisiaj, jak i w każdą niedzielę odprawiane będzie o godz. 15.00. Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 16.30.
 • W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy w naszej diecezji obchody Roku Św. Melchiora Grodzieckiego.
 • W piątek, 15 marca, modlimy się do Miłosierdzia Bożego z racji trzeciego piątku miesiąca.
 • W przyszłą niedzielę modlitwą i ofiarą materialną do puszek przy drzwiach kościoła wesprzemy dzieci Afryki jest to tzw. dzieło Ad gentes.
 • Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej zaprasza dzieci w wieku od 9 do 18 roku życia na kolonie do Głuchołaz w terminie od 13 do 23 sierpnia 2019r. Koszt 750 zł. Istnieje możliwość dofinansowania. Celem zapisania dziecka na kolonie należy pobrać ze strony www.caritas.bielsko.pl formularza zgłoszeniowego. Wypełniony formularz należy dostarczyć do biura Caritas ul. Okrzei 2 w Bielsku-Białej (budynek LENKO) i dokonać wpłaty 150 zł. Zapisy do 15 kwietnia 2019r. Ilość miejsc jest ograniczona.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę.

3.III.2019 - 8 Niedziela Zwykła

Samoocena jest pierwszym krokiem w kierunku poprawy. Łatwo powiedzieć, ale trudniej tego dokonać. Często dzieje się tak, że potępiamy innych ludzi, aby tylko znaleźć kogoś, kogo można uczynić odpowiedzialnym za zaistniałą sytuację. Solidna ocena siebie samego jest pierwszym krokiem w kierunku poprawy – tego wymaga również Jezus. Celem jest, byśmy podążając w naszym życiu właściwą drogą, przynosili dobre owoce. Aby ten cel osiągnąć, należy przede wszystkim pracować nad własnymi błędami, a nie innych. Prośmy zatem Pana o miłosierdzie oraz motywację do poprawy.   

    

 • Od dziś do soboty włącznie będzie trwał 52 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to czas przebłagania za pijaństwo i inne grzechy, a także czas podejmowania ofiar w intencji nawrócenia grzeszników.
 • Rozpoczynamy czas czterdziestogodzinnego nabożeństwa poprzedzającego okres Wielkiego Postu. Dzisiaj po każdej Mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu do kolejnej Mszy św. Wystawienie zakończymy nabożeństwem wynagradzającym po ostatniej Mszy św. W poniedziałek rozpoczęcie nabożeństwa po Mszy św. sprawowanej o godz. 8.00, zakończenie o godz. 15.00 koronką do Miłosierdzia Bożego. We wtorek rozpoczęcie nabożeństwa o godz. 15.00 koronką do Bożego Miłosierdzia i zakończenie Mszą św. o godz. 17.00. Zachęcam do udziału w tych dniach w adoracji wynagradzając przez poświęcony czas Bogu  nasz brak modlitwy i poświęcenia. 
 • W tym tygodniu, 6 marca przypada Środa Popielcowa. Wraz z całym Kościołem rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. Msze Święte, połączone z posypaniem głów popiołem na znak podjęcia pokuty za grzechy, celebrowane będą o godz. 8.00 i 17.00. W Środę Popielcową obowiązuje tzw. post ścisły, czyli wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych i post ilościowy. Polega on na tym, że wierny tylko raz je do syta, a dwa razy lekko się posila. Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14 rok życia aż do śmierci, prawem zaś o poście ścisłym są związane wszystkie osoby pełnoletnie, czyli te, które ukończyły 18 rok życia, aż do rozpoczęcia 60 roku życia.
 • W środę, piątek i sobotę przypadają Kwartalne Dni Modlitw o ducha pokuty.
 • W piątek rozpoczynamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Odprawiane ono będzie o godz. 16.30. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym będą odprawiane w niedzielę o godz. 15.00.
 • Bóg zapłać za ofiary składane dzisiaj na potrzeby diecezji.

24.II.2019 - 7 Niedziela Zwykła

Kto cię prosi, temu daj! Kto ci coś zabiera, temu jeszcze dołóż! Czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą! Temu, kto cię uderzył w prawy policzek, nadstaw i drugi! Miłujcie waszych nieprzyjaciół! Jakie będzie nasze życie, gdy to wszystko uczynimy, gdy owe napomnienia staną się w naszej codzienności rzeczywistością? Kiedy jednak odważymy się na takie zachowania, wówczas zaczniemy współtworzyć lepszy, bardziej przyjazny i serdeczniejszy świat, a sami poczujemy powiew wewnętrznej wolności dzieci Bożych.          

 

 • Jutro 25 lutego, poniedziałek na naszą parafię przypada adoracja wieczysta Najświętszego Sakramentu, która została wprowadzona z okazji 20-lecia powstania naszej diecezji. Rozpoczniemy ją Mszą św. o godz. 8.00 i wystawieniem Najświętszego Sakramentu, zakończymy o godz. 1500nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego. Serdecznie zapraszam do spędzenia chociaż krótkiej chwili na modlitwie przed Chrystusem obecnym pośród nas w Najświętszym Sakramencie. Polećmy Bogu w czasie tej modlitwy całą diecezję, księży biskupów, naszą parafię, rodziny, dzieci i młodzież. 
 • W tym tygodniu przypadają: pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek po Mszy św. godzina święta przed pierwszym piątkiem, którą poprowadzi Apostolstwo Dobrej Śmierci. Spowiedź przed pierwszym piątkiem w czwartek i piątek od godz. 16.00. Odwiedziny chorych w piątek od godz. 9.00. Chorych proszę zgłaszać w zakrystii. W sobotę o godz. 8.00 Msza św. w intencji Róż Różańcowych oraz zmianka tajemnic różańca.
 • W sobotę o godz. 11.00 w salce katechetycznej zbiórka ministrantów i lektorów.
 • W przyszłą niedzielę rozpoczynamy nabożeństwo czterdziestogodzinne przed okresem Wielkiego Postu. Wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu będzie trwała pomiędzy mszami a zakończymy ją nabożeństwem wynagradzającym po Mszy o 11.30.
 • Bóg zapłać za ofiary składane dzisiaj na potrzeby naszego kościoła. W przyszłą niedzielę, 3 marca, składka przeznaczona jest na potrzeby diecezji.

17.II.2019 - 6 Niedziela Zwykła

„Boże , Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych” – modli się Kościół w Kolekcie 6 niedzieli zwykłej, wyznaje równocześnie swoje pragnienie goszczenia Boga. Każdy z nas cieszy się, kiedy odczuwa sympatię i życzliwość ze strony przyjmującego go gospodarza. Uczestnicząc w Eucharystii jesteśmy gośćmi u Pana Boga. On przyjmuje nas serdecznie i z radością. Przy Nim czujemy się bezpieczni, bo On kocha każdego człowieka. Radość sprawia Bogu bycie u nas w gościnie, co ukazał w przyjściu swojego Syna Jezusa Chrystusa. Mamy ogromną okazję spotkania i wielką szansę, aby Pana Boga ugościć. 

 

 • W czwartek po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i różaniec do siedmiu boleści NMP.
 • Składka dzisiejsza przeznaczona jest na cele duszpasterstwa. Za tydzień taca przeznaczona będzie na potrzeby naszego kościoła. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę.

10.II.2018 - 5 Niedziela Zwykła

 Często zadajemy sobie pytania dotyczące naszego życia i sensu życiowego powołania. Odkrywamy, że nasze pojmowanie samych siebie, nasz los w istocie zależy od ludzi, z którymi przebywamy: w rodzinie, w pracy czy w innych obszarach życiowej aktywności. Natomiast jako chrześcijanie zastanawiamy się nad znaczeniem obecności Boga pośród nas. W Jezusie Chrystusie Bóg bezpośrednio zwraca się do ludzi i zbawczo ingeruje w naszą egzystencję. Pozwólmy, by Pan Bóg obecny między nami mógł kierować naszą codziennością, prowadził nas po swoich ścieżkach.

 

 • W poniedziałek, 11 lutego, przypada wspomnienie dowolne NMP z Lourdes. Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił to liturgiczne wspomnienie, jako Światowy Dzień Chorego. W tym dniu naszymi modlitwami otaczamy wszystkich chorych oraz opiekujących się nimi.
 • W piątek, 15 lutego, modlimy się do Bożego Miłosierdzia z racji trzeciego piątku miesiąca. Po Mszy św. koronka do Bożego Miłosierdzia.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę, składka przyszłej niedzieli przeznaczona jest na cele duszpasterstwa.
 • W tym tygodniu kancelaria parafialna jest nie czynna. Sprawy pilne proszę kierować do ks. Kazimierza.

3.II.2019 - 4 Niedziela Zwykła

Celebrując wspólnie Najświętszą Ofiarę, naszymi modlitwami bierzemy udział w służbie Bożej. Jednak jest to również służba względem drugiego człowieka. Bóg podczas tej świętej celebracji służy. Kiedy będziemy słuchać czytań Pisma świętego, wówczas Bóg nakryje dla nas stół Słowa. Podczas liturgii eucharystycznej poda nam swoje Ciało – chleb życia i swoją Krew – wino wesela: Bóg nakryje dla nas stół Eucharystii. Jego umiłowany Syn Jezus Chrystus jest obecny pośród nas i pragnie nas ubogacić.    

    

 • Zakończone zostały duszpasterskie odwiedziny kolędowe rodzin naszej parafii. Dziękuję wszystkim przyjmującym za wspólną modlitwę, spotkanie, wyrozumiałość i życzliwe przyjęcie. Zapewniam o swojej dalszej modlitwie. W przyszłą niedzielę, 10 lutego, o godz. 11.30 zostanie odprawiona Msza św. w intencji wszystkich rodzin, które zostały odwiedzone w czasie kolędy. Dziękuję za ofiary składane przy tej okazji.
 • W poniedziałek, 11 lutego, przypada wspomnienie dowolne NMP z Lourdes. Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił to liturgiczne wspomnienie, jako Światowy Dzień Chorego. W tym dniu naszymi modlitwami otaczamy wszystkich chorych oraz opiekujących się nimi. W naszej parafii w najbliższą sobotę (9 lutego) o godz. 10.00 odprawiona zostanie Msza Św. w int. chorych i starszych parafian. Serdecznie wszystkich zapraszam. Proszę o pomoc w dowiezieniu chorych do kościoła. Od godz. 9.30 trwać będzie adoracja Najświętszego Sakramentu w czasie, której będzie okazja do spowiedzi.
 • Bóg zapłać mężczyznom, którzy przyszli wczoraj do pomocy przy rozbieraniu stajenki bożonarodzeniowej jak również wcześniej przy jej przygotowaniu.

27.I.2019 - 3 Niedziela Zwykła

Jako członkowie ludu Bożego gromadzimy się razem, aby słuchać słowa Bożego i posilać się Chlebem życia. Niestety, pomiędzy wyznawcami Chrystusa wciąż nie ma pełnej jedności. Ciągle doświadczamy bólu podziału, chociaż Pismo Święte jako Boża księga chrześcijaństwa została dana nam wszystkim. Mówi ona o spotkaniach z Jezusem, co stanowi fundament naszej wiary. Nasze wychodzenie na spotkanie z Nim, wspólna modlitwa i chęć pojednania, może doprowadzić do pełnego zjednoczenia. To jest ważna intencja, także po zakończeniu kolejnego Tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. 

 

 • Od jutra powracamy do normalnego porządku odprawiania Mszy Św. w tygodniu: poniedziałek, środa – godz. 8.00; wtorek, czwartek – sobota godz. 17.00. Kancelaria jest czynna: wtorek, środa, piątek przez pół godziny po Mszy Św. z wyjątkiem świąt i I piątku miesiąca.
 • We wtorek 29.I na Mszę Św. o godz. 17.00 oraz na spotkanie opłatkowe zapraszam członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
 • W czwartek na godz. 18.30 na spotkanie opłatkowe zapraszam członków Rady Parafialnej oraz Rady ds. Ekonomicznych.
 • W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek miesiąca oraz pierwsza sobota. W piątek po Mszy św. wystawienie i litania do NSPJ. Odwiedziny chorych w piątek od godz. 9.00. Chorych proszę zgłaszać w zakrystii. W piątek po Mszy wieczornej spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Spowiedź przed I piątkiem miesiąca od godz. 16.00.
 • W sobotę, 2 lutego, przypada święto Ofiarowania Pańskiego tzw. MB Gromnicznej. W tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego i modlimy się w intencji osób konsekrowanych zwłaszcza z naszej parafii. Składka w tym dniu przeznaczona jest na zakony kontemplacyjne. Poświęcenie gromnic w czasie każdej Mszy św. W zakrystii można nabyć gromnicę. Na Mszy św. wieczornej poświęcenie świec dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
 • W sobotę o godz. 8.00 Msza św. w intencji żywych i zmarłych członków Żywego Różańca, po Mszy zapraszam członków Róż na spotkanie opłatkowe. A na godzinę 9.00 proszę mężczyzn do pomocy przy rozbieraniu szopki.
 • Kończy się okres kolędowy, jeżeli ktoś nie mógł przyjąć wizyty duszpasterskiej w wyznaczonym czasie, a chciałby to uczynić, może umówić się na indywidualną wizytę w dogodnym terminie.
 • Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na tace na potrzeby naszego kościoła. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej diecezji.

 

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE

28.I od godz. 1400 – Skoczowska (od Hermanic)


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Anny w Ustroniu - Nierodzimiu, siedziba: Ustroń, ul. Zabytkowa 23.