Apostolstwo Dobrej Śmierci

 

Co to jest Apostolstwo Dobrej Śmierci i jego cel.

 

Stowarzyszenie Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci to powszechna wspólnota, której charyzmatem jest modlitwa o dobre życie oraz o szczęśliwą godzinę śmierci. Zasadniczym jej celem jest przygotowanie wiernych na godne odejście z tego świata do wieczności. Apostolstwo.

Dobrej Śmierci zamierza zatem wyjednać: 
- dla wiernych chrześcijan - wytrwanie w dobrym i łasce uświęcającej
- dla obojętnych religijnie i grzeszników - łaskę nawrócenia i przemiany serc
- dla wszystkich - łaskę szczęśliwej godziny śmierci

Jest to dzieło, które obejmuje duszpasterską troską całe życie ich członków, ukierunkowując je na cel ostateczny, jakim jest szczęśliwa wieczność. Przypomina o wielkiej sprawie zbawienia, wzywając do osobistej duchowej więzi z Bogiem i Jego Matką, zapewniając ich o opiece Maryi w ostatniej chwili życia.

 

Rys historyczny.

 

22 lipca 1908 roku, Papież Pius X zatwierdził Apostolstwo Dobrej Śmierci z główną siedzibą w Tinchebray we Francji. W Polsce oficjalną posługę duszpasterską  Apostolstwo rozpoczęło 30 maja 1987 roku. Prymas Polski J.E. Kard. Józef Glemp wydał dekret zezwalający na utworzenie Filii ADŚ w Górce Klasztornej, gdzie do teraz znajduje się główny ośrodek Apostolstwa. To również tam mieści się najstarsze polskie Sanktuarium Maryjne, leżące na Krajnie, oddalone kilometr od Łobżenicy (woj. wielkopolskie, pow. pilski). Stowarzyszenie ADŚ zostało oddane pod szczególną opiekę Matce Bożej od Siedmiu Boleści i Świętemu Józefowi  - dwojgu wielkim Patronom Dobrej Śmierci.

Opiekę nad ADŚ objęli Misjonarze Św. Rodziny. Dyrektorem krajowym ADŚ jest ks. Antoni Żebrowski.

Zgodnie z Konstytucją Apostolską "Indulgentiarum Doctrina", Święta Penitencjaria Apostolska udzieliła Stowarzyszeniu Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci 17 stycznia 1968 roku, następujących odpustów:
- w dniu wstąpienia do Stowarzyszenia
- w Święto Nawiedzenia NMP ( 31.05 )
- w Święto M.B. Bolesnej ( 15.09 )
- w uroczystość św.Józefa ( 19.03 )
- w Święto św.Michała Archanioła ( 29.09 )
- w Święto św. Teresy od Dzieciątka Jezus ( 01.10 )

Warunkiem uzyskania tych odpustów są:
- Spowiedź i Komunia św.
- modlitwa w intencji Ojca Świętego

 

 

Przynależność.

 

Istnieją trzy stopnie przynależności do Stowarzyszenia:

I STOPIEŃ: wyrażenie zgody i wpis do Księgi Stowarzyszenia, co jest równoznaczne z oddaniem się pod opiekę Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci   

II STOPIEŃ: wpis do Księgi oraz zobowiązanie się do odmawiania rano i wieczorem trzech Zdrowaś Maryjo... z dodaniem na końcu: „Matko Boża Patronko Dobrej Śmierci- módl się za nami, Święty Józefie- módl się za nami”  

III STOPIEŃ: modlitwa przepisana dla II stopnia oraz codzienny, wieczorny rachunek sumienia, a także raz w miesiącu (np. w I piątek czy w I sobotę miesiąca) przystąpienie do  sakramentu pojednania i Eucharystii, i choćby krótkie wyciszenie się dla refleksji nad godnym przygotowaniem się na śmierć.
   

Wymagane są tylko dwa warunki przyjęcia:
- wyrażenie swojej zgody
- wpisanie się do Księgi Stowarzyszenia


Przy zapisie wystarczy podać imię i nazwisko. Dzieci można wpisać dopiero po przyjęciu przez nie I Komunii św. Raz dokonany zapis do Księgi Stowarzyszenia ważny jest na całe życie i nie trzeba go ponawiać. Przy wpisywaniu poleca się wybrać przynajmniej drugi stopień. Na stopień wyższy można przejść samemu, bez powiadamiania o tym Dyrektora.

Biuletyn Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci pt. "Nadzieja i Życie", ukazujący się co kwartał, umacnia więź pomiędzy członkami i pozwala im pogłębić Maryjną pobożność.

W naszej parafii Apostolstwo Dobrej Śmierci zostało założone 6 grudnia 2009 roku przez zelatorkę diecezji bielsko – żywieckiej p. Lidię Greń- Wajdzik. Zelatorką w parafii jest Bernardeta Maryniak. Do Apostolstwa na początku zapisało się 75 osób.

 

W tym roku 6 grudnia będzie 5- ta rocznica założenia ADŚ.

 

 

Działalność.

 

W trzecie czwartki miesiąca grupa Apostolstwa podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu odmawia Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej. W czwarte czwartki miesiąca jest prowadzona adoracja przed Najświętszym Sakramentem, a później w intencjach żywych i zmarłych członków Apostolstwa jest odprawiona Msza Św.

Członkowie ADŚ biorą czynny udział w prowadzonych Czuwaniach Pompejańskich 2-go dnia każdego miesiąca Odbywa się ono w Sanktuarium św. Jana Sarkandra (wzgórze Kaplicówka w Skoczowie). Rozpoczyna się od godz.18.00, gdzie odmawiane są 4 części różańca, a o godz. 21.00 jest sprawowana Msza św.

Na Kaplicówce odbywa się również Święta Noc Modlitwy, gdzie adorujemy Najświętszy Sakrament.

Ponadto bierzemy udział w nocnych Czuwaniach w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Najbliższe czuwanie odbędzie się z 7/8 listopada 2014.

Uczestniczymy także w Dniach Skupienia, które odbywają się w maju w Bielsko-Hałcnów, w sierpiniu w Pogórzu, w listopadzie w Pierścu oraz w Rekolekcjach zamkniętych w okresie Wielkiego Postu w Brennej.

 


Wstąpienie do Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci stanowić będzie najlepszą gwarancję dobrej śmierci.
Będzie ono dobrym wykorzystaniem czasu, jakiego Miłosierny Bóg użycza namna ziemi.

 

Członkowie Stowarzyszenia Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci parafii Św. Anny w Ustroniu
przyjęci w dniu założenia:

 

 

 1. Juroszek Franciszek
 2. Sztwiorok Stefania
 3. Kubień Czesława
 4. Waliczek Danuta
 5. Kuboszek Renata
 6. Juroszek Helena
 7. Szpin Anna
 8. Ziernicka Anna
 9. Ziernicki Tomasz
 10. Ziernicka Katarzyna
 11. Ziernicka Jadwiga
 12. Dyjas Barbara
 13. Muszer Renata
 14. Olma Agata
 15. Klus Anna
 16. Zając Grażyna
 17. Zając Anna
 18. Bączek Magdalena
 19. Fikzał Maria
 20. Grzegurczyk Maria
 21. Tesarczyk Maria
 22. Kudła Krystyna
 23. Czepczor Maria
 24. Dytko Ewa
 25. Greń Irena
 26. Misiniec Agnieszka
 27. Misiniec Janina
 28. Kieczka Alojzy
 29. Kieczka Joanna
 30. Szamsza Alicja
 31. Heller Maria
 32. Kozik Agnieszka
 33. Długokęska Alicja
 34. Puzoń Danuta
 35. Chmiel Renata
 36. Maryniak Bernadeta
 37. Chmiel Kinga
 38. Heczko Henryk
 39. Walecka Angelika
 40. Miliczek Anna
 41. Noszczyk Magdalena
 42. Wyka Krystyna
 43. Klus Alicja
 44. Klus Maciej
 45. Klus Barbara
 46. Klus Grażyna
 47. Klich Józef
 48. Klich Irena
 49. Filipczak Jolanta
 50. Filipczak Jarosław
 51. Sieroń Stanisława
 52. Parchańska Klaudia
 53. Sieroń Klaudia
 54. Sieroń Paweł
 55. Sieroń Karol
 56. Lupa Magnus
 57. Bebłot Bożena
 58. Bebłot Anna
 59. Olma Leszek
 60. Muszer Jan
 61. Puzoń Stanisław
 62. ks.kan. Fres Marian
 63. Janicka Joanna
 64. Konieczny Anna
 65. Konieczny Monika
 66. Kolarczyk Zofia
 67. Pasterny Anna
 68. Balewska Janina
 69. Rentflejsz Jadwiga
 70. Balewski Bogdan
 71. Balewski Maksymilian
 72. Tomaszko Anna
 73. śp.Kubień Anna
 74. śp.Sajan Jadwiga
 75. śp.Kurek Maria

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Anny w Ustroniu - Nierodzimiu, siedziba: Ustroń, ul. Zabytkowa 23.