Ogłoszenia parafialne

14 VI 2023 - Uroczystość Najświętszej Trójcy

Całe życie chrześcijańskie toczy się w blasku Trójcy Świętej. O świcie życia zostaliśmy ochrzczeni w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, a u jego ziemskiego wielokrotnie padną słowa przyzywające Trójcę Świętą. Między tymi dwoma skrajnymi momentami znajduje się wiele innych przełomowych chwil, które dla chrześcijanina są naznaczone obecnością Boga Trójjedynego. To w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego wierni wiążą się świętym węzłem sakramentu małżeństwa, a kapłani przyjmują z rąk biskupa sakrament święceń. W przeszłości, w imię Trójcy zaczynały się kontrakty, wyroki i wszelkie ważne akty życia cywilnego i religijnego. Nie jest więc prawdą, że Trójca jest tajemnicą odległą czy nieważną dla codziennego życia. Przeciwnie, są to Osoby w życiu nam najbliższe, które nie są poza nami, ale w nas; One w nas mieszkają (por. J 14, 23), a my jesteśmy świątynią Ich obecności.

Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca, po każdej Mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu, w związku z tym nie będzie dzisiaj nabożeństwa popołudniowego. Nabożeństwo czerwcowe w tygodniu po Mszy św.

 

W czwartek, 8 czerwca, obowiązkowa uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, nazywana dawniej uroczystością Bożego Ciała. Msze Święte w naszym kościele sprawowane będą o godz. 730, 930 i po procesji (1145). Po Mszy Świętej celebrowanej o godz. 930 – wyruszy procesja (eucharystyczna) do czterech ołtarzy:

  • pierwszy – przy ul. Żwirowej – mieszkańcy Harbutowic
  • drugi – przy ul. Szerokiej – mieszkańcy Bładnic
  • trzeci – przy ul. Zabytkowej – mieszkańcy Nierodzimia
  • czwarty – przy krzyżu przed kościołem – członkowie ADŚ i Żywego Różańca

Tak jak w poprzednich latach proszę o przygotowanie ołtarzy, ich przystrojenie oraz udekorowanie trasy przejścia procesji. Do udziału w procesji zapraszam: dzieci do sypania kwiatków, dzieci pierwszokomunijne w strojach komunijnych,  mężczyzn do niesienia chorągwi i sztandarów, delegacje ze sztandarami oraz kobiety i mężczyzn w strojach regionalnych. Zapraszam wszystkich parafian do uczestnictwa w procesji eucharystycznej jako wyrazu żywości naszej wiary . Proszę również strażaków o zabezpieczenie trasy procesji jak w latach poprzednich. Wszystkim już teraz serdecznie dziękuję za zaangażowanie, które jest równocześnie świadectwem wiary.

 

Dziś odbywa się doroczna pielgrzymka ku czci św. Jana Sarkandra na Kaplicówkę. Rozpoczęcie o godz. 1030 w kościele parafialnym św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie.

 

Na piątek, 9 czerwca, Biskup Bielsko-Żywiecki udziela dyspensy od pokutnego charakteru tego dnia oraz zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

 

W niedzielę, 11 czerwca, po nabożeństwie czerwcowym spotkanie młodzieży klas pierwszych szkół średnich przed sakramentem bierzmowania.

 

Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na potrzeby diecezji.


28 V 2023 - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Dzień Pięćdziesiątnicy nie jest żadnym przypadkiem, czymś niespodziewanym, to nie jest żadne zaskoczenie, ale spełnienie Bożej obietnicy. Czy Komuś takiemu, kto zawsze dotrzymuje słowa, można nie wierzyć? Czy dokonana przez Bożego Syna ofiara za grzechy całego świata jest niewystarczająca? Co musiałby Pan Bóg uczynić jeszcze uczynić, aby stać się bardziej wiarygodnym? Bóg zapowiada i wypełnia, słowa obietnicy zawsze dotrzymuje. Są przed nami obietnice, na spełnienie których oczekujemy (dzień powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię, moment powszechnego, cielesnego powstania z martwych, czekający nas sąd i cała wieczność). Duch, który uświęca Kościół, niech prowadzi nas drogami prawdy ku Jezusowi Chrystusowi. Niech pozwala nam otwierać się na Jego słowo, na to wszystko, co jest zawarte w świętych Pismach, a więc e słowach zapisanych w owej świętej księdze życia, w której wciąż na nowo mówi – jak nas przekonuje Janowa Apokalipsa – Duch do Kościołów. Prośmy Ducha Świętego, aby – w bogactwie swoich siedmiu darów – był obecny na wszystkich drogach naszej codzienności.

 

Dzisiejsza uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która w liturgii kończy okres wielkanocny, jest ostatnim akordem misterium paschalnego. Od wtorku rozpoczyna się w liturgii Kościoła okres zwykły.

 

Jutro – w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego – obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, wprowadzone do kalendarza liturgicznego w Polsce w czasie Soboru Watykańskiego II. Msze Święte w naszym kościele odprawiane będą o godz. 800 i 1800. W tym dniu obchodzimy Misyjny Dzień Chorych.

 

W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź przed pierwszym piątkiem miesiąca w piątek od godziny 1630. Proszę by rodzice dopilnowali swoje dzieci, aby skorzystały z sakramentu pokuty i pojednania i przyuczali je do życia wiarą. Proszę by również sami skorzystali z tego sakramentu Boskiej Miłości.

 

Nabożeństwo majowe dzisiaj o godz. 1600, w tygodniu po Mszy św. W czwartek, 1 czerwca, po Mszy św. rozpoczynamy nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Jezusowego.

 

Odwiedziny chorych w piątek od godz. 930. Chorych proszę zgłaszać w zakrystii.

 

W sobotę rano Msza św. w intencji członków Róż Różańcowych, po Mszy nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za oziębłość w wierze.

 

Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowa swoje spotkanie będzie mieć w sobotę po Mszy ś. Wieczornej.

 

W przyszłą niedzielę, 12 czerwca, przypada uroczystość Najświętszej Trójcy. Składka przeznaczona będzie na potrzeby diecezji.

W tym dniu odbędzie się pielgrzymka ku czci Św. Jana Sarkandra na Kaplicówkę w Skoczowie. O godzinie 1030 ze skoczowskiego kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła wyruszy procesja pod Krzyż Papieski na Kaplicówce, gdzie będzie sprawowana Eucharystia.

 

Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę, są one przeznaczone na potrzeby naszej parafii.


21 V 2023 - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Fakt wniebowstąpienia Jezusa niczego nie kończy; teraz wszystko się rozpoczyna, zarówno w Jego życiu jak i dziejach Kościoła. Dzieło zbawienia zostało dokonane, ale nie zakończone. Od dnia wniebowstąpienia Jezus jest u Ojca, ale i my razem z Nim tam jesteśmy w tym sensie, że mamy otwartą drogę do Ojca i że nasze życie na ziemi jest drogą zmierzającą do Boga. Wszystko, co tylko najpiękniejszego chrześcijaństwo może powiedzieć o człowieku i jego wielkości, w fakcie Jezusowego Wniebowstąpienia znajduje swoje uzasadnienie. Chrystus odszedł do Ojca, ale nie odszedł sam, odszedł tylko jako pierwszy spośród nas. Za Nim przez wieki idziemy my wszyscy. Na tym polega właśnie dopełnianie się dzieła zbawienia, jest to bowiem wstępowanie do nieba nas wszystkich, a wraz z nami całego wszechświata.

 

Dzisiaj w naszej parafii przeżywamy uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Na Mszy św. o godz. 1130 dzieci z klasy III po raz pierwszy w pełni będą uczestniczyć w Eucharystii. Módlmy się w ich intencji oraz ich rodziców, aby przystąpienie do tego sakramentu było wyrazem rzeczywistej wiary, prowadziło do prawdziwej jedności z Bogiem, Stworzycielem i Ojcem, uczyło pokory i posłuszeństwa wypływającego z miłości. Dziś o godz. 1600 nabożeństwo majowe z udziałem dzieci komunijnych. Po nabożeństwie dzieci komunijne otrzymają pamiątkowe obrazki. W ramach tzw. białego tygodnia dzieci komunijne w strojach komunijnych uczestniczą we Mszy św. i nabożeństwie majowym z wyjątkiem tych dni, kiedy Msza św. sprawowana jest rano.

 

W tygodniu nabożeństwo majowe po Mszy św.

 

Trwa czas modlitewnej nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, którą będziemy obchodzić w przyszłą niedzielę, 28 maja.

 

W piątek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki, w tym dniu modlimy się za wszystkie matki dziękując za przekazany przez nie dar życia i wychowanie.

 

Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę. Składka przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby diecezji.


14 V 2023 - 6 Niedziela Wielkanocna

Słowo Boże dzisiejszej niedzieli daje nam zapowiedź odejścia zmartwychwstałego Chrystusa z tego świata. Jest to dosyć dziwne pożegnanie; mowa jest o odejściu, ale i o przejściu; o smutku, i o radości. W chrześcijaństwie nie ma bowiem pożegnań bez nadziei powitania. Zapowiedź odejścia jest uzupełniona i dopełniona obietnicą posłania Ducha Świętego: «będę prosił Ojca, by dał im innego pocieszyciela, aby z nimi był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna.» Tytuł „Duch Prawdy” mówi o Tym, który wyprowadza człowieka ze świata ułudy i pozwala uczestniczyć w świecie Bożej rzeczywistości. To właśnie Duch Prawdy rzuca światło na całą przeszłość i przyszłość człowieka, ukazując mu jednocześnie wartość chwili obecnej. Ten Duch Prawdy wzywa do pełnego wykorzystania każdej chwili życia, zakładając współpracę z Bożą łaską.

 

Dzisiaj w czasie Mszy św. o godz. 930 dzieci klas czwartych przeżywają rocznicę I Komunii św. Módlmy się w ich intencji oraz w intencji ich rodziców, by Eucharystia była dla nich nie tylko pamiątką wydarzenia z wieczernika ale prawdziwym pokarmem na życie wieczne i umocnieniem w doczesności.

 

Nabożeństwo majowe dzisiaj o godz. 1600, w tygodniu po mszy św.

 

W poniedziałek, wtorek i środę przypadają Dni Modlitw o urodzaje, w Polsce tzw. Dni Krzyżowe. Kościół modli się w tych dniach o błogosławieństwo dla każdej ludzkiej pracy oraz o urodzaje i za głodujących. W tych dniach Mszę św. rozpoczynać będziemy od procesji błagalnej.

 

W piątek, 19 maja, przypada dzień modlitwy do Miłosierdzia Bożego z racji trzeciego piątku miesiąca. Msza św. sprawowana będzie w intencji zmarłych wypominanych w wypominkach rocznych. Od tego dnia rozpoczyna się nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

 

W przyszłą niedzielę, 21 maja, przypada Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W tym dniu w naszej parafii będziemy przeżywać uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Na Mszy św. o godz. 1130 dzieci z klasy III po raz pierwszy w pełni będą uczestniczyć w Eucharystii. Spowiedź dzieci, ich rodziców oraz chrzestnych w sobotę od godz. 1030. Módlmy się w ich intencji oraz ich rodziców, aby z tego źródła aż do śmierci czerpały siłę do życia w wierze i zgodnie z wymaganiami Ewangelii Chrystusa. Módlmy się także za nas wszystkich tu obecnych, abyśmy przez godne i częste uczestnictwo w Uczcie Eucharystycznej zasłużyli sobie na udział w uczcie zbawionych w niebie. Bardzo proszę, by w tym dniu przyjść na wcześniejsze Msze św., a tę pozostawić dzieciom i ich najbliższym.

 

Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę. W przyszłą niedzielę składka będzie przeznaczona na Dom Księży Emerytów.


7 V 2023 - 5 Niedziela Wielkanocna

Konflikt powstały między hellenistami a Hebrajczykami zrodził pretensję, której adresatami byli apostołowie. Oni byli bowiem odpowiedzialni za rozdzielanie ubogim zebranych darów. To oni stają się przyczyną szemrań i przedmiotem niepotrzebnych pomówień, dlatego muszą zareagować. Ta historia uczy, że nie należy konfliktów czy sporów szukać na siłę albo sztucznie je stwarzać. Życie jest tak bogate, że ono samo przynosi kłopoty i spory. Ich obecność nie oznacza także tego, że każdy konflikt rozwiązuje się sam automatycznie i nie wymaga od człowieka żadnych wysiłków. Wydobywanie dobra z doświadczenia zła jest rezultatem dyspozycji człowieka, która otwiera się na działanie Bożej łaski. Niech ta świadomość towarzyszy nam podczas uczestnictwa w liturgii eucharystycznej.

 

 Dzisiaj z racji pierwszej niedzieli miesiąca i adoracji Najświętszego Sakramentu po każdej Mszy św. nie będzie nabożeństwa majowego o godz. 1600. Litanię Loretańską odmówimy w trakcie adoracji. W tygodniu nabożeństwo majowe po Mszy św.

 

W poniedziałek, 8 maja, przypada uroczystość Św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. W tym dniu Ks. Bp. Roman Pindel udzieli święceń diakonatu akolitom naszej diecezji. Obejmijmy naszą modlitwą kandydatów do święceń.

 

W dniach 7/8 maja zapraszamy na XXV Świętą Noc Modlitwy w formie Jerycha różańcowego w naszych Domowych Kościołach. Szczegółowe informacje na stronie w gablotce i na stronie internetowej.

 

W czwartek o godz. 1600 spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

 

W sobotę po Mszy św. i nabożeństwie majowym w salce katechetycznej spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

 

W przyszłą niedzielę, 14 maja, na Mszy św. o godz. 930 dzieci, które w zeszłym roku przystąpiły do I Komunii Św. będą obchodziły rocznicę tego wydarzenia. Spowiedź dzieci i ich najbliższych w sobotę od godz. 1700.

 

Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę, są one przeznaczone na potrzeby naszej diecezji.


30 IV 2023 - 4 Niedziela Wielkanocna

W czytanym fragmencie Księgi Dziejów Apostolskich, słyszymy o konieczności posłuszeństwa wobec Boga; mówi o tym apostoł Piotr w swoim pierwszym kazaniu wygłoszonym do mieszkańców Jerozolimy. Jego żarliwe i autentyczne świadectwo o Zmartwychwstałym poruszyło słuchaczy. Byli przejęci – w sensie pozytywnym – tym, co usłyszeli, dlatego stawiają pytania: «Cóż mamy czynić, bracia?» Odpowiedź jest jednoznaczna: «Nawróćcie się i niech każdy ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa». Od tego momentu rozpoczyna się bowiem nowa rzeczywistość, po przekroczeniu bramy chrzcielnej prowadzącej do wspólnoty Kościoła, wszystko wygląda inaczej: bezkresne, obfite, Boże pastwisko; bezpieczeństwo i niczym niezakłócony spokój.

        

Dziś 4 niedziela wielkanocna zwana Niedzielą Dobrego Pasterza. Jest to dzień modlitw o powołania do służby Bożej w Kościele. Módlmy się o gorliwych kapłanów i osoby zakonne, którzy będą naśladować przykład Chrystusa – Dobrego Pasterza, szczególnie prośmy by młodzi z naszej parafii odpowiedzieli na wołanie Chrystusa – Pójdź za Mną.

 

Jutro rozpoczynamy miesiąc maj, poświęcony Matce Bożej. Nabożeństwa majowe w tygodniu będą odprawiane po Mszy św. W przyszłą niedzielę po ostatniej Mszy św.

 

W środę, 3 maja, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Msze św. sprawowane będą według porządku niedzielnego. Nabożeństwo majowe w tym dniu będzie o godz. 1600.

 

W czwartek, 4 maja, wspomnienie św. Floriana. Nabożeństwo w intencji strażaków będzie w sobotę, 6 maja w kościele ewangelickim na Bładnicach Dolnych o godz. 1500. Zapraszam strażaków oraz ich rodziny do dziękczynienia Bogu za jego opiekę.

 

W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek modlimy się za kapłanów i osoby życia konsekrowanego, a także prosimy o dar nowych powołań do służby Bożej w Kościele. W piątek oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W sobotę o godz. 800 Msza św. w intencji Róż Różańcowych, po nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu sercu Maryi.

 

Odwiedziny chorych w piątek od godz. 930. Chorych proszę zgłaszać w zakrystii.

 

W piątek po Mszy św. spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

 

Spowiedź codziennie przed Mszą św., przed pierwszym piątkiem w piątek od godz. 1630. Bardzo proszę rodziców o przypilnowanie dzieci by skorzystały z tego sakramentu.

 

Ofiarami zbieranymi do puszek wspieramy działalność diecezjalnego radia Anioł Beskidów.

 

Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę na potrzeby parafii oraz do puszek


23 IV 2023 - 3 Niedziela Wielkanocna

W czasie wędrówki uczniów zmierzających do Emaus, idący z nimi Jezus uczy umiejętności odczytywania historii życia w świetle słowa Bożego. W sytuacjach pytań, dylematów moralnych, wątpliwości w wierze, problemów i trudnych sytuacji dnia codziennego, warto przywołać Boże Objawienie spisane na kartach Biblii. W świetle Bożego nauczania wszystko nabiera innego obrazu. Pismo święte pozwala zrozumieć znaczenie faktów, także tych bolesnych, z życia Jezusa, Kościoła i naszych doświadczeń.

 

 Przeżywamy trzecią niedzielę wielkanocną obchodzoną jako Niedziela Biblijna,  której myślą przewodnią będzie fragment z I Listu do Koryntian: “Czy chcecie gardzić Kościołem?” Ta niedziela rozpoczyna równocześnie Tydzień Biblijny, jego hasłem jest: „Wierzę w Kościół Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

 

W poniedziałek, 24 kwietnia obchodzimy uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.

 

We wtorek i środę kancelaria parafialna będzie nieczynna. Sprawy pilne proszę kierować do ks. Prałata Stanisława po Mszy św. lub pod numer telefonu 513 449 018.

 

W czwartek Msza św. w intencji żywych i zmarłych członków ADŚ, po mszy wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja prowadzona przez członków Apostolstwa.

 

Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę, w przyszłą niedzielę składka przeznaczona będzie na potrzeby parafii, a przy drzwiach kościoła ofiarami do puszek wspierać będziemy radio Anioł Beskidów.     


16 IV 2022 - 2 Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego

Niezwykle wymowne i pouczające dla nas jest spotkanie Jezusa z Apostołem Tomaszem, którego określamy „niewiernym”. Trzeba jednak pamiętać, że wszyscy apostołowie mieli trudności z uwierzeniem, że staje przed nimi prawdziwy, żywy Chrystus, który został przecież złożony do grobu. Może to dla nas i lepiej, bo nie możemy ich posądzać, że łatwo poddali się jakiejś tęsknocie za swoim ukrzyżowanym Mistrzem, że sobie to wszystko wymyślili. Jakże „pomocne” wydaje się być dla nas – w tym kontekście – owo niedowiarstwo Tomasza, a może szukanie mocniejszego uzasadnienia dla swojej wiary. Przecież katechizm uczy nas, że wiara powinna być pewna; że nie można wierzyć ani naiwnie, ani zabobonnie; wiara nie może być infantylna, ale że trzeba dla swej wiary szukać uzasadnienia.

 

2 Niedziela Wielkanocna obchodzona jest w Kościele jako niedziela Miłosierdzia Bożego. Po każdej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu z koronką do Bożego Miłosierdzia. W tym dniu udziela się odpustu zupełnego na zwykłych warunkach (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach papieskich) wiernemu, który w II Niedzielę Wielkanocną, czyli Miłosierdzia Bożego, w jakimkolwiek kościele lub kaplicy, z sercem całkowicie wolnym od wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby powszedniego, weźmie udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej odmówi przed Najświętszym Sakramentem Eucharystii, wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum, modlitwę «Ojcze nasz» i Credo, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. «Jezu Miłosierny, ufam Tobie»). Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który – przynajmniej z sercem skruszonym – skieruje do Pana Jezusa Miłosiernego jedno z prawnie zatwierdzonych pobożnych wezwań.

 

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy obchody Tygodnia Miłosierdzia. Jest to święto patronalne Caritas. Składka dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na cele charytatywne.

 

Jutro na godz.1700 bardzo proszę o pomoc przy rozbieraniu Bożego Grobu Bożego.

 

W czwartek na spotkanie o godz. 1600 zapraszam dzieci przygotowujące się do I Komunii św. Proszę o przyniesienie na to spotkanie kartek z rozwiązaniem drugiego zadania. Rodziców dzieci komunijnych w tym dniu zapraszam na Mszę św. i spotkanie po niej.

 

W czwartek po Mszy św. różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej.

 

W przyszłą niedzielę, 23 kwietnia, obchodzić będziemy Niedzielę Biblijną, która rozpoczyna Tydzień Biblijny.

 

Bóg zapłać za ofiary złożone dziś na składkę.


9 IV 2023 - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Docierają do nas słowa radosnego i pełnego nadziei orędzia zmartwychwstania. Jest ono głoszeniem Dobrej Nowiny, że życie jest mocniejsze niż śmierć, prawda potężniejsza niż fałsz, dobro większe od zła, miłość potężniejsza od nienawiści, sprawiedliwość skuteczniejsza od przemocy. Niech Zmartwychwstały przeniknie nasze serca i umysły na tyle mocno, aby wraz z wyjściem Chrystusa z grobu powróciły do nas i na stałe zagościły: wiara, nadzieja i miłość. On, dla nas prawdziwie zmartwychwstał i żyje!

        

Jutro, drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego, Msze św. będą sprawowane w porządku niedzielnym. Składka przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Katolicki Uniwersytet Lubelski.

 

W przyszłą niedzielę oddajemy cześć Miłosierdziu Bożemu. W tym dniu rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. 

 

We wtorek po Mszy św. nabożeństwo do św. Anny patronki naszej parafii.

 

W piątek w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomogli przygotować naszą świątynię na godne przeżywanie Świąt Zmartwychwstania: osobom, które przygotowały ciemnicę i Grób Pański oraz kościół, służbie liturgicznej i kościelnej, panu organiście, kobietom i mężczyznom w strojach regionalnych, strażakom oraz wszystkim wiernym.

 

Niech zmartwychwstanie Chrystusa umocni naszą Wiarę w zmartwychwstanie i życie wieczne, umocni Nadzieję przezwyciężającą cierpienie i  przemijalność tego świata oraz rozpali na nowo Miłość, która jest źródłem prawdziwego dobra.


2 IV 2023 - Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

Dziś Kościół obchodzi pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Gałązkami palmowymi pozdrawiamy Chrystusa jako naszego Pana i Króla. Palmy kładziemy także na grobach naszych bliskich jako znak zmartwychwstania i życia. Łączymy się dzisiaj poprzez dzieje z rzeszami w Jerozolimie, które niegdyś witały Jezusa słowami: Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie! Poświęcenie palm i procesja z palmami o godz. 1130.

 

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy rekolekcje parafialne, które głosi O. Borys Olejnik OFM. Plan rekolekcji znajduje się w gablotce parafialnej oraz na stronie internetowej. Proszę o zapoznanie się z nim. Na zakończenie rekolekcji w środę składka przeznaczona będzie na potrzeby O. Rekolekcjonisty.

 

Nabożeństwo Gorzkich Żali dzisiaj o godz. 1500.

 

Odwiedziny chorych będą jutro, (poniedziałek) od godz. 1030.

 

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Wielki Tydzień, którego najistotniejszą częścią i szczytem całego roku liturgicznego jest Święte Triduum Paschalne, które rozpoczniemy Mszą św. Wieczerzy Pańskiej. W czasie Triduum można zyskać odpust zupełny. Mogą go zyskać wszyscy, którzy wypełnią zwykłe warunki odpustu oraz: w Wielki Czwartek wezmą udział w Mszy św. Wieczerzy Pańskiej i uroczyście odmówią hymn „Przed tak wielkim Sakramentem”; w Wielki Piątek będą pobożnie uczestniczyć w Liturgii Męki Pańskiej, i ucałują krzyż w czasie Adoracji Krzyża; w Wielką Sobotę wezmą udział w liturgii Wigilii Paschalnej i odnowią przyrzeczenia chrzcielne.

 

Wielki Czwartek Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, rozpoczynająca Święte Triduum Paschalne rozpocznie się w naszym kościele o godz. 1800. Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do godz. 2100.

 

W Wielki Piątek upamiętniający dzień Męki i Śmierci Jezusa obowiązuje post ścisły. Adoracja w ciemnicy od godz. 800. Liturgię Męki Pańskiej rozpoczniemy o godz. 1800, którą zakończy procesja do Bożego Grobu, gdzie będziemy adorować Chrystusa Eucharystycznego do godz. 2400. W tym dniu Drogę Krzyżową odprawimy na zakończenie adoracji o godz. 2230. Kolekta tego dnia przeznaczona jest na Boży Grób w Jerozolimie.

 

W Wielką Sobotę adorację przy Bożym Grobie rozpoczniemy o godz. 800. Święcenie pokarmów na stół wielkanocny będzie o godz. 1200, 1300 i 1400. Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 1900 poświęceniem ognia i paschału, zakończymy procesją rezurekcyjną. Strażaków proszę o pełnienie warty przy Bożym Grobie w mundurach strażackich, jak w poprzednich latach, w czasie procesji rezurekcyjnej o niesienie baldachimu. Panie z Kół Gospodyń oraz mężczyzn proszę o przyjście na procesję rezurekcyjną w strojach regionalnych.

 

W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego kończącą Triduum Paschalne.

 

Bardzo proszę o pomoc przy budowie Ciemnicy i Bożego Grobu w środę po Mszy św. i nauce rekolekcyjnej (około godz.1930).

 

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie nieczynna!


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Anny w Ustroniu - Nierodzimiu, siedziba: Ustroń, ul. Zabytkowa 23.